top of page

Single Aayiten Di song lyricssong : Single Aayiten Di

Lead SingerDharan Kumar,Reshma Shyam

Lyrics : Vignesh Shivan

Music Producer : Dharan Kumar


Kanna Mutunen Kannu Teriyala Teriyava Teriyala

Kata Mutunen Katu Kekkala Kekkaliya

Kanna Mutunen Kannu Teriyala Teriyava Teriyala

Kata Mutunen Katu Kekkala Atu Ennu Teriyala


Natanta Tane Kutave Varutu Atu Etukkunnu Teriyala Muccu Vitta Veliye Otutu Atu Etukkunnu Puriyala Enna Natakkutunnu Enakku Teriyala Etuvume Puriyala Manacukkulla Katti Pecura Etuvume Ketkala


Single Ayittenti Single Ayittenti Minkil Ana Enna En Single Akkitta Single Ayittenti Nan Single Ayittenti Unnala Tan Unnala Tan Single Ayittenti Katal Konten Katal Valartten Katale Katale Pavam Akkitta Single Ayittenti Single Ayittenti Minkil Ana Enna En Single Akkitta


Curreth-a Totta Sakku Atikkutu Atu Ennu Teriyala Pecumpotu Pata Mutiyala Ca Pata Mutiyaliye O’o Otum Potu Utkara Mutiyala Atu Etukkunnu Teriyala Tunkum Potu Tivi Teriyala Atu Etukkunnu Puriyala Itulan Etukkunnu Ninacci Ninacci Tan Unna Tana Vetti Vicitten Manacukkulla Kattil Pecunen Kekkala


Single Ayittenti Single Ayittenti Minkil Ana Enna En Single Akkitta Single Ayittenti Nan Single Ayittenti Unnala Tan Unnala Tan Single Ayittenti Katal Konten Katal Valartten Katale Katale Pavam Akkitta Single Ayittenti Single Ayittenti Minkil Ana Enna En Single Akkitta


Ele Ey Ele Elam’ma Nan Single Ayittene Nan Single Ayittene Ele Ey Ele Elam’ma Nan Single Ayittene Nan Single Ayittene Etanalatan Ni Venum Ata Nanum Ninacceno Tey Ularata Katarata Kilavan Pola Pulampata Enna Kakka Oru God-A Illa Intiran Oru Kulla Ni Romiyo Illa Nan Juliyattum Illa


Single Ayittenti Single Ayittenti Minkil Ana Enna En Single Akkitta Single Ayittenti Nan Single Ayittenti Unnala Tan Unnala Tan Single Ayittenti Katal Konten Katal Valartten Katale Katale Pavam Akkitta


Ele Ey Ele Elam’ma Nan Single Ayittenti Nan Single Ayittenti Ele Ey Ele Ele Ey Ele Single Ayittenti Single Ayittenti Minkil Ana Enna En Single Akkitta

0 views0 comments
bottom of page